• تعداد کل مقالات: (58)

User Rating: 4.00 / 5

4.00 of 5 - 4 votes
Thank You for rating this article.

پلاستیک

روان کننده ها در کنار اصلاح کننده های ضربه کمتر به لحاظ خارجی موثر خواهند بود و سیستم روان کننده به منظور سازگاری با اصلاح کننده ضربه باید تنظیم شود تا به نقطه بهینه برسیم. در این میان اصلاح کننده های پلی اتیلن کلرینه شده نسبت به اصلاح کننده های ABS یا اکریلیکی تنظیمات کمتری نیاز دارند.برهم کنش های روان کنندهدر اثر بر هم کنش روان کننده با دیگر اجزای فرمول، و نه فقط روان کننده ها با هم، عملکرد روان کننده پیچیده تر می شود. توالی افزودن مواد و دمایی که در آن اجزا افزوده می شوند نیز می تواند بر خواص فرآیند تاثیر بگذارد.در این مقاله سعی  به برخی از این برهم کنش ها پرداخته خواهد شد.
 

پی وی سی رزین
پایدار کننده ها:
افزودنی هایی که پایدار کننده حرارتی هستند، از قبیل ترکیبات قلع، می توانند تاثیر روان کننده را تغییر دهند. وقتی تغییراتی در پایدار کننده داده می شود، روان کننده نیز باید تنظیم شود زیرا برخی پایدارکننده ها نقش روان کننده هم دارند.

اصلاح کننده ضربه Impact modifier

روان کننده ها در کنار اصلاح کننده های ضربه کمتر به لحاظ خارجی موثر خواهند بود و سیستم روان کننده به منظور سازگاری با اصلاح کننده ضربه باید تنظیم شود تا به نقطه بهینه برسیم. در این میان اصلاح کننده های پلی اتیلن کلرینه شده نسبت به اصلاح کننده های ABS یا اکریلیکی تنظیمات کمتری نیاز دارند. همچنین افزودنی هایی که به صورت داخلی عمل می کنند، کارایی روان کننده خارجی را کاهش می دهند. باید به این نکته توجه کرد که توانایی ضربه گیری PVC اصلاح شده ضربه  متاثر از سیستم روان کننده و میزان امتزاج است.

پرکننده ها

در گذر از پرکننده های پوشش داده شده به پوشش داده نشده و یا گذر از اندازه ذرات بزرگ به ریز، معمولا روان کننده بیشتری نیاز است. در مقادیر زیاد روان کننده (50 phr تا 100 (، گاهی  برای کمک به مرطوب سازی و پراکندگی پرکننده، مقادیر کمی روان کننده قطبی افزوده می شود.


✅ برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

🌐تهیه مطلب : ((گروه تحقیق و توسعه ی فن آوران شیمی تجزیه ))

❌ کپی مطالب،نمودارها،تصاویر و ... صرفا با درج منبع بلامانع است .
Go to top