• تعداد کل مقالات: (58)


آمار و نمودار میزان واردات اسید استئاریک از کشور های مختلف به ایران در سال 1380


استئاریک اسید

ادامه مطلب: بررسی واردات اسید استئاریک به ایران سال 1380

  استئارات روي به عنوان رفع كننده چسبندگی قالب

استئارات روي سفيد رنگ و با چگالي پايين  داراي ريز ترين دانه بندي در ميان تمام استئارات هاي فلزي است. جرم مولكولي آن 632 است. دانه بندي آن در حد ميكرون بوده  و به همين دليل سطح تماس بسيار بالايي  در حدود 25 هزار سانتيمتر مربع در هر گرم دارد.

استئارات روي در آب نامحلول است ولي در الكل ها و روغن ها حل ميشود. غير قابل نفوذ بودن در مقابل آب كاربرد آن به عنوان waterproof  را ممكن ميسازد.

استئارات روی

ادامه مطلب: استئارات روی ,عامل جدا کننده از قالب

استئارات منیزیم چیست ؟


این ماده ترکیبی شیمیایی با فرمول Mg(c18h35o2)2 است که در اثر واکنش آنیون اسید استئاریک و کاتیون منیزیم تشکیل می شود.
این پودر سفید رنگ که در آب و بسیاری حلال ها نا محلول است، سمیت بسیار کمی دارد و بنابر این ویژگی در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی کاربرد دارد .

استئارات منیزیم چیست

ادامه مطلب: استئارات منیزیم چیست ؟

 استئارات پتاسیم یک امولسیفایر از خانواده نمک های استئارات است که در صنایع آرایشی و بهداشتی برای پایدار کردن فرمول و افزایش غلظت استفاده می شود .

این ماده که به فرم پودر سفید رنگ وجود دارد از هم نشینی یون پتاسیم و یون استئارات تشکیل می شود .

Potassium Stearate

ادامه مطلب: کاربرد استئارات پتاسیم


آمار و نمودار میزان واردات اسید استئاریک از کشور های مختلف به ایران در سال 1388


steraic acid

ادامه مطلب: بررسی واردات اسید استئاریک به ایران سال 1388

Go to top