• تعداد کل مقالات: (58)

 

استئارات آلومینیوم  از ترکیب نمک آلومینیوم و اسید استئاریک حاصل می شود و در خانواده ترکیبات آلی قرار دارد .معمولا شکل ظاهری آن پودر میکرونیزه سفید رنگ است .

Aluminium Stearat

ادامه مطلب: کاربرد استئارات آلومینیوم

 استئارات روی (زینک استئارات) پودری سفید رنگ میکرونیزه و آب گریز است که در خانواده صابون های روی قرار دارد . این ماده پر کاربرد صنعتی از واکنش اسید های چرب با ترکیبی از فلز روی حاصل می شود.

Zinc Stearate

ادامه مطلب: کاربرد استئارات روی


آمار و نمودار میزان واردات اسید استئاریک از کشور های مختلف به ایران در سال 1381


stearic acid 1802

ادامه مطلب: بررسی واردات اسید استئاریک به ایران سال 1381


آمار و نمودار میزان واردات اسید استئاریک از کشور های مختلف به ایران در سال 1387


استاریک اسید

ادامه مطلب: بررسی واردات اسید استئاریک به ایران سال 1387


آمار و نمودار میزان واردات اسید استئاریک از کشور های مختلف به ایران در سال 1382


ادامه مطلب: بررسی واردات اسید استئاریک به ایران سال 1382

Go to top