روغن کرچک

میانگین قیمت ماه

تاریخ

عنوان کالا

8200

مرداد 96

روغن کرچک

8000

شهریور 96

روغن کرچک


روغن کرچک

Castor Oil

روغن کرچک مایع

اسید استئاریک

میانگین قیمت ماه

تاریخ

عنوان کالا

5000

مرداد 96

اسید استئاریک

5100

شهریور 96

اسید استئاریک


اسید استئاریک

Stearic Acid

اسید استئاریک 43 درصد

استئارات روی

میانگین قیمت ماه

تاریخ

عنوان کالا

0

مرداد 96

استئارات روی

0

شهریور 96

استئارات روی

استئارات روی

Zinc Stearate

استئارات روی کره ای

ثبت سفارش با 2 % تخفیف

Go to top